Islam pomeni častiti edino Allaha (brez primesi mnogoboštva)

Islam

Beseda islam izvira iz besede "esleme", ki pomeni “predanost” oz. “predati se”.

POST - RAMADAN

»O verniki! Predpisuje vam se post, kot je predpisan onim pred vami, da bi bili bogoboječi.« (Beqara, 183)

Kur'an

„Recitirajte Kur'an, ker on bo na Sodnem dne bil zagovornik svojemu recitatorju.“

Muslimanka

Hidžab je ščit, ki čuva čast, ter odklanja katerekoli vzroke, kateri vodijo do suma in nereda.

Notice
  • Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piskotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo spletnih piskotkov na teh straneh?

Ali je pokrivanje obraza islamski predpis?

PDFnatisniE-pošta

1. KUR’ANSKI DOKAZ:

"In reci vernicam, naj hodijo s spuščenim pogledom in naj pazijo na svoje sramne dele. Naj ne dovolijo, da bi se videlo kaj od njihovega okrasja - razen tistega, kar je tako ali tako zunaj. Naj spustijo svoje tančice na svoje prsi, svojega okrasja pa naj ne kažejo naokrog! Kazati ga smejo le svojim možem, očetom, očetom svojih mož, svojim sinovom, sinovom svojih mož, svojim bratom, sinovom svojih bratov, sinovom svojih sester, svojim prijateljicam, svojim služabnicam, moškim, ki ne potrebujejo ženske, in otrokom, ki še ne vedo, kje ima ženska sramni del. Naj ne udarjajo s stopali, da bi se slišal žvenket nakita, ki je pod obleko. Vsi pa se pokesajte pred Allahom, o verniki, in dosegli boste, kar želite." (An-Nur, 31)

Aiša (naj je Allah zadovoljen z njo) je rekla: »Naj se Allah usmili prvim ''muhadžirkam''. Ko je Vzvišeni Allah objavil: »...Naj spustijo svoje tančice na svoje prsi...«, so raztrgale svoja ogrinjala in se z njimi pokrile.« (zabeležil Buhari)

Hafiz Ibn Hadžer el-Asqalani je v svojem komentarju tega hadisa zapisal naslednje: »Aišine besede »intemerne« (pokrile - zastrle) pomenijo, da so pokrile svoja lica.« (Fethul-Bari, 8/490).

Rekel je šejh Muhammed el-Emin eš-Šenkiti: »Ta hadis jasno kaže, da so omenjene ashabijke razumele iz besed Vzvišenega Allaha: »...Naj spustijo svoje tančice na svoje prsi...«, da morajo pokriti lica, kar so tudi storile; nakar so rastrgale svoja ogrinjala, pokrile so lica in na ta način so se pokorile Allahovi zapovedi.« (Adwaul-bejan, 6/595 – 596).

Če jim je zapovedano naj spustijo tančice (v ajetu se za »tančice« uporablja arabska beseda »humurihinne«, to je himar) na svoje prsi, potem je potrebno, da prekrijejo svoje lice. Kako naj pade (se spusti) tančica na prsi, če ne z glave preko lica?

No pa poglejmo, kaj pomeni arabska beseda »himar«, ki se uporablja kot predmet, katerega morajo ženske spustiti na svoje prsi.

»Himar pomeni vse tisto s čimer se nekaj pokrije. V pomenu pokrivanje ženske pred moškimi (neznanci), himar pomeni pokrivalo, s katerim ženska prekrije celo glavo.« (Ez-Zubejdi: “Tadžul-arus”, koren “hmr”)

»Himar je postal znan, kot del obleke s katerim ženska pokrije celotno glavo.« (Er-Ragib el-Isfahani: “El-Mufredat”, koren “hmr”, str. 109).

Danes z besedo »himar« označujemo oblačilo, s katerim se pokriva cela glava, brez izjem. Tako smatrajo v Jordaniji, Siriji, Palestini, Iraku in drugih arabskih državah.

Če je ženska obvezna pokriti ušesa in vrat, mar ni pomembnejše, da pokrije lice, saj se ljudje prek lica prepoznavajo in zapeljujejo. Tisti, ki išče žensko lepoto, jo pogleda v obraz, saj je lepota obraza vedno bila ključnega pomena. Mar je Vzvišeni Allah zapovedal, da naj ženska pokrije komolec, lice pa naj pusti odkrito?

Vzvišeni Allah je rekel: »...razen tistega, kar je tako ali tako zunaj...«

Nekateri učenjaki menijo, da se s temi besedami misli na oblačilo in višino, česar se ne da skriti.

Mustafa el-Adewi pravi: »V knjigah, ki so bile napisane pred nami, nismo uspeli najti niti enega verodostojnega podatka, ki bi pričal, da je nekdo izmed ashabov tolmačil Allahove besede »...kar je tako ali tako zunaj...«, da se s tem misli na odkrito lice in dlani.« (El-hidžabu edilletul-mudžibin we subehul-muhalifin, str. 37)


2. KUR’ANSKI DOKAZ:

»Za ostarele ženske, ki si ne želijo več poroke, ni greh, če odložijo svoja ogrinjala, vendar ne smejo razkrivati delov telesa z okrasjem. Zanje je boljše, da so krepostne. Allah vse sliši in vse ve.« (An-Nur, 60)

Če pokrivanje lica ni obvezno, ampak je Allah zapovedal samo ruto, kaj naj ženska v starosti odkrije, da ne bi razkrila delov telesa z okrasjem (vrat, ušesa,..)? S temi besedami se misli na starejše ženske, katere lahko odkrijejo svoje lice, vendar še zmeraj ne smejo odkrivati delov telesa z okrasjem (vrat, ušesa,...). Torej ta zapoved za starejše ženske je nedvomno dokaz, da mlajše ženske in dekleta morajo pokrivati lica.

Kako so naši predhodniki razumeli to zapoved, nam najbolje pove dogodek, ki ga opisuje Asim Ahwel, ki je rekel: »Prišli smo k Hafsi bint Sirin (tabi'inka), na njej pa je bil džilbab s katerim si je pokrivala lice. Rekli smo ji: »Naj se te Allah usmili«, mar ni Allah rekel: »Za ostarele ženske, ki si ne želijo več poroke, ni greh, če odložijo svoja ogrinjala…«? »Dobro, kaj sledi za tem?«, nas je vprašala. Odgovorili smo ji: »Zanje je boljše, da so krepostne.« (Hidžabul-mer'etil-muslime, 104-114).

K Aiši (naj je Allah zadovoljen z njo) je prišla Hafsa bint AbdirRahman, ki je svoje lice pokrivala s tankim pokrivalom. Aiša (naj je Allah zadovoljen z njo) je vzela njen himar, ga raztrgala in rekla: »Mar ne veš kaj je Allah objavil v suri An-Nur?« Zatem ji je dala drugi – debelejši, neprozorni himar. (zabeležil Malik)

Torej ta ženska je imela prekrito lice, ampak je imela pretanko pokrivalo. Če je pokrivanje lica neobvezno, ampak samo pohvalno, zakaj je potem žena Allahovega Poslanca to storila? Mar je prisiljevala ženske na »pohvalno« delo? Na koncu jo je celo vprašala: »Mar ne veš kaj je Allah objavil v suri An-Nur?«, s čimer je opozorila na zapoved.

Ko je k Aiši (naj je Allah zadovoljen z njo) prišla mlada ženska iz plemena Benu Temim, ki je imela nežno in prozorno tančico, ji je Aiša (naj je Allah zadovoljen z njo) rekla: »Ženska, ki se tako oblači ne verjame v suro An-Nur.«

Te Aišine besede so namenjene tudi današnjim ženskam z »modernimi« hidžabi, ki ne nosijo niti džilbaba in himarja, kot so to nosile Aiša in ostale ashabijke.

Kakšno obleko nosiš? Ali si v Aišini obleki (džilbab in himar) ali v obleki ženske, ki ne verjame v suro An-Nur?


3. KUR’ANSKI DOKAZ:

»O, Glasnik vere! Reci svojim ženam, svojim hčeram in ženam vernikov, naj spustijo svoja ogrinjala. Tako bodo prepoznavne, nihče pa jih ne bo nadlegoval. Allah pa odpušča in je milosten!« (Al-Ahzab, 59)

Ibn Abbas (naj je Allah zadovoljen z njim) je pojasnil pomen besed »...naj spustijo svoja ogrinjala...« in rekel: »Naj pokrijejo svoja lica!« (zabeleženo v Taberijevem Tefsirju).

Ibn Džerir et-Taberi, najbolj znan tolmač Kur'ana, pravi: »Vzvišeni Allah s tem ajetom spominja Poslanca (naj je Božji mir in blagoslov z njim), da svojim ženam, hčerkam in ženam vernikov reče: »Ne oponašajte sužnje, ko boste izstopale iz vaših domov zaradi neke potrebe, tako da boste odkrile lice in lase, ampak se pokrijte s svojimi ogrinjali.«, da jih ne bi nadlegovali grešniki, ko zvedo, da so to svobodne ženske.« (Džami'ul-bejan an te'wil ajil-Qur'an, 22/45)

Ebu Bekr el-Džessas, učenjak hanefijeske pravne šole, v svojem Tefsirju pravi: »Ajet je jasen dokaz, da je mladim ženskam obvezno pokriti lice pred neznanci in demonstrirati krepost pri izhodu iz hiše, da jih pokvarjenci ne bi poželeli ali napadli.« (Ahkamul-Qur'an, 3./371-372).

Muhammed ibn Ahmed el-Qurtubi je rekel: »Ker je bil običaj Arabk, da se pomanjkljivo oblačijo in da odkrivajo svoja lica, kot to počnejo sužnje, in ker je to privlačilo moške poglede ter misli, jim je Vzvišeni Allah ukazal, da se ogrnejo z ogrinjali ob izhodu iz hiše.« (El-džami'u li ahkamil-Qur'an, 14/243-244)

Pravi Ibn Kesir: »Prenaša 'Ali ibn ebi Talha od Ibn Abbasa, da je rekel: »Vzvišeni Allah je ukazal vernicam naj v primerih ko bodo hodile iz svojih domov, zaradi neke potrebe, spustijo dele hidžaba z glav na lice in po potrebi odkrijejo samo eno oko.«

Rekel je Muhammed ibn Sirin: »Ko sem vprašal 'Abideta es-Selmanija o Allahovih besedah: »...naj spustijo svoja ogrinjala...«, je pokril svoje lice in glavo in odkril levo oko.« (Tefsirul-Qur'anil-Azim).

Muhammed ibn Omer ez-Zemahšeri pravi: »Allahove Besede: »...naj spustijo svoja ogrinjala...«, pomenijo, da naj jih (prekrivala) vržejo preko svojih teles in z njimi pokrijejo svoje lice in pregibe telesa. Ko ženska umakne svoje pokrivalo z lica, se ji reče: ‘Edni sewbeke 'ala wedžhike (Prekrij lice s pokrivalom).’« (El-Kessaf 'ala hakaikit-tenzil, 3/274)

Pravi šejhul-Islam Ibn Tejmijje: »Ženske so imele običaj, da se pokrivajo z džilbabi in moški so lahko videli njihova lica in dlani, ampak ko je bil objavljen ajet »...naj spustijo svoja ogrinjala...«, je bila ta praksa prepovedana, kar pomeni, da je ženskam bilo ukazano, naj nosijo kompleten džilbab (torej naj pokrivajo svoja lica, dlani in stopala).«

Ibn Mes'ud (naj je Allah zadovoljen z njim) je pojasnil, kaj je to džilbab: »Džilbab je ogrinjalo za celo telo, ki vključuje lice in dlani«

Ibn Tejmijje na to pravi: »Džilbab je ogrinjalo, za katerega je Ibn Mes'ud (naj je Allah zadovoljen z njim) rekel, da je kot ogrinjalo, ki pokriva celo telo vključujoč tudi glavo, lice in dlani, zato ni halal (dovoljeno), da ženske odkrivajo svoja lica in dlani


4. KUR’ANSKI DOKAZ:

»Če kaj iščete od njih, storite to izza zastora. To je čistejše za vaša in njihova srca.« (Al-Ahzab, 53)

Ta ajet je jasen dokaz o obveznosti pokrivanja lica ženske, ker Allah zapoveduje skrivanje ženske pred moškimi in pravi: »To je čistejše za vaša in njihova srca.« , kar pomeni da se s tem oddaljuje od prešuštva.

Pravi učenjak Ibn Džerir et-Taberi: »To pomeni, če nekaj iščete od Poslančevih žena in drugih vernic, naj bo med vami in njimi zastor.« (Tefsir Ibn Džerir, 22/39)

Pravi Ebu Berk el-Džessas v svojem Tefsirju: »Allahove besede: »Če kaj iščete od njih, storite to izza zastora.« vsebujejo prepoved videnja Poslančevih žena in pojasnjujejo, da je to čistejše za njihova in za srca ashabov. Razlog prepovedi je to, da gledanje drug v drugega lahko sproži strast. Prav zaradi tega Vzvišeni Allah strogo zapoveduje zastiranje (pokrivanje). Čeprav je ajet (verz) objavljen s posebnim povodom (povod so Poslančeve žene), ima ta ajet splošen pomen in vključuje tudi druge ženske. Zapovedano nam je da sledimo Allahovemu Poslancu (naj je Božji mir in blagoslov z njim), razen v stvareh, ki so specifične le zanj.« (Ahkamul-Qur'an, 3/369-370).


5. KUR’ANSKI DOKAZ:

»Zadržujte se doma, ne razkazujte svoje lepote, kakor je bila navada med pogani.« (Al-Ahzab, 33)

Pravi Ibn Kesir: »Vzvišeni Allah zapoveduje ženskam, da se razlikujejo od žensk, kakršne so bile med pogani in da ne delajo tistega, kar so delale mnogobožke.« (Tefsir Ibn Kesira, 6/46)

Ko je prišla Umejme (naj je Allah zadovoljen z njo) k Allahovemu Poslancu (naj je Božji mir in blagoslov z njim), da bi dala zaprisego na Islam, ji je rekel: »Od tebe zahtevam, da Allahu ničesar ne pridružuješ, ne kradeš, ne prešuštvuješ, ne ubijaš svojih otrok, da s svojimi rokami in nogami ne delaš velikih grehov, da pretirano ne žalujete za umrlimi, da se ne odkrivaš in ne kažeš svojih okrasov, kot za lasa poganov.« (zabeležila Ahmed in En-Nesa'i)

V poganskem (predislamskem) obdobju so ženske pokrivale lase in odkrivale lica. To je navedeno v mnogih Tefsirjih, kot je na primer Alusijev Tefsir.

Rekel je Allahov Poslanec (naj je Božji mir in blagoslov z njim): »Ženska v ihramu (v obredih hadža) naj ne oblači himarja niti rokavic.« (zabeležil Buhari)

To je jasen dokaz, da ženska mora pokriti lice in dlani, ker je hadž izjema in se zato tukaj naglašuje. Vendar ko so v bližini moški, takrat mora ženska obvezno pokriti lice in dlani, saj je Aiša (naj je Allah zadovoljen z njo) rekla: "Ljudje na kamelah so jahali mimo nas (žena), medtem ko smo bile z Božjim poslancem na romanju v Meki. Me smo prekrivale svoje obraze, ko so ti jahali mimo nas, nato pa smo naše obraze spet odkrile (ko moških ni bilo več v bližini)." (zabeležili Ebu Davud, Ahmed, Ibn Madže, Malik, Darekutni in Bejheki).

Fatima bint el-Munzir (naj je Allah zadovoljen z njo) je rekla: »Prekrivali sva svoja lica, ko sva bili z Esmo (naj je Allah zadovoljen z njo) v ihramu.« (zabeležil Malik).

Pravi Muhammed ibn Salih el-Usejmin: »V današnjem času je vadžib (obvezno) ženski, da nosi nikab in rokavice tudi ko je na hadžu.«

Razlog temu je vse večje mešanje moških in žensk na hadžu do te mere, da celo pride do mešanja v molitvenih vrstah, ko sta moški in ženska drug ob drugem ali pa je ženska pred moškim.

Poslančeve žene in žene ashabov so pred ajetom o hidžabu, izstopale iz svojih hiš, ko je bilo to potrebno, odkritih lic. Zato je Omer (naj je Allah zadovoljen z njim) še pred objavljanjem ajetov o himarju predlagal Allahovemu Poslancu (naj je Božji mir in blagoslov z njim), naj ukaže ženskam, da pokrijejo lica. (zabeležil Buhari)

Allahov Poslanec (naj je Božji mir in blagoslov z njim) je dovolil le snubcem videnje lica ženske, s katero se namerava poročiti. Če pokrivanje lica ni obvezno, le samo pohvalno, zakaj obstaja dovoljenje Allahovega Poslanca (naj je Božji mir in blagoslov z njim), da lahko ženska odkrije lice le snubcu?

In za konec…

Aiša (naj je Allah zadovoljen z njo) je rekla: »Prihajala sem v sobo, kjer sta Allahov Poslanec (naj je Božji mir in blagoslov z njim) in moj oče (Ebu Bekr) pokopana, vendar na sebi nisem imela džilbaba, govoreč: ''To sta samo moj mož in oče.'' Toda ko so kasneje pokopali še Omerja (naj je Allah zadovoljen z njim), nisem več prihajala v sobo brez džilbaba, zato ker sem se ga (Omerja) sramovala.« (zabeležili Hakim, Ibn Asakir in Tirmizi)

Aišo (naj je Allah zadovoljen z njo) je bilo sram odkriti lice pred grobom, danes pa vernice hladnokrvno odkrivajo lica pred živimi moškimi.

 

Članki

Video

MEKTEBA (biblioteka) SEJHA MUHAMMEDA BIN 'ABDULWEHHABA

 

 

Priporočamo

Spletne strani v bosanščini:
Spletna stran v angleščini:
Spletna stran v albanščini: